2013-06-20

Spotkanie z p. Wiesławem Scholzem
Temat – Wietnam
W dniu 20.06.2013 – w ramach naszych spotkań z ciekawymi ludźmi odwiedził nas pan Wiesław Scholz, tata uczestnika zajęć p. Mikołaja. Pan Scholz z rodziną przez 6 lat przebywał w Wietnamie gdzie pełnił funkcje Ambasadora RP. Przyszedł, żeby opowiedzieć nam o Wietnamie, jego geografii i kulturze oraz życiu codziennym jakie wiodą jego mieszkańcy. Pan Wiesław w sposób bardzo ciekawy przybliżył nam ten tak inny kulturowo kraj. Cieszymy się bardzo, że tata Mikołaja zechciał się z nami spotkać i podzielić wiedzą zdobytą w trakcie swojej pracy.