2013-09-13

Bemowo – Eko-piknik
W dniu 13.09.2013 – Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na Bemowie zorganizował VIII Eko-piknik pod hasłem „Zwierzę przyjacielem człowieka”. Każdy z zaproszonych domów miał przygotować krótki występ z morałem na temat zwierząt. Nasza reprezentacja przygotowała inscenizację do wiersza Jana Brzechwy „Żaba”. Główną rolę żaby zagrała Agnieszka Szymańska, lekarza Wojtek Kwil. Narratorem była Marzena Zalewska. Oprócz nas występowały jeszcze 3 drużyny. Na zakończenie imprezy była dyskoteka. Do tańca grał zespół Feniks.