2014-01-24

Mokotowskie kolędowanie
W dniu 24 stycznia 2014 r. na terenie Mokotowskiego Centrum Integracji Mieszkańców przy Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów – ul. Woronicza 44 a odbyło się „Mokotowskie Kolędowanie”, w którym udział wzięły warszawskie i mazowieckie placówki pracujące z osobami niepełnosprawnymi (ŚDS i WTZ, OWiRON). Łącznie 12 ośrodków. Organizatorami byli pracownicy i uczestnicy zajęć naszego Domu. Każda z placówek zaprezentowała jedną kolędę przygotowaną specjalnie na to spotkanie. Wszyscy wspólnie śpiewali i muzykowali. Inspiratorem i osobą odpowiedzialną za merytoryczną stronę spotkania był nasz terapeuta Pan Mariusz Wierzbicki. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością Z-ca Burmistrza Urzędu Dzielnicy Mokotów Pan Piotr Boresowicz, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów Pan Bogdan Piec i Przewodniczący Warszawskiego Koła PSOUU Pan Krzysztof Marciniak. Placówki biorące udział w spotkaniu a także zaproszeni gości dostali na pamiątkę „Mokotowskiego Kolędowania” drewnianego „Anioła przyjaciela”, wykonanego przez naszych uczestników zajęć.