2014-05-20

Pielgrzymka do Świątyni Opatrzności Bożej
Dnia 20.05.2014r. zostaliśmy zaproszeni przez kleryków prowadzących w naszym Ośrodku zajęcia katechetyczne na pielgrzymkę do Świątyni Opatrzności Bożej. Zwiedzaliśmy Kaplicę i Panteon Wielkich Polaków. Po Świątyni oprowadził nas przewodnik opowiadając bardzo ciekawie o samej budowie, planach na przyszłość, osobach pochowanych w tym miejscu a także relikwiach znajdujących się w Świątyni. Obejrzeliśmy makiety miast papieskich: Krakowa, Wadowic, Rzymu, Warszawy i zdjęcia Wielkich Polaków pochowanych w Świątyni. Byli tam m. in. ks. Jan Twardowski, prezydent RP Ryszard Kaczorowski. W kaplicy modliliśmy się przed Relikwiami św. Jana Pawła II, bł. ks. Jerzego Popiełuszki i św. Andrzeja Boboli. Na koniec spotkania przewodnik opowiedział nam o planach i dalszej rozbudowie Świątyni Opaczności Bożej, mówił, że pod kopułą będzie mieściło się muzeum Jana Pawła II i Stefana Wyszyńskiego. Na pamiątkę tej pielgrzymki zrobiliśmy sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie z klerykiem.