2014-12-09

Msza Święta – Dzień skupienia
9 grudnia 2014 – W naszym ośrodku odbył się jak co roku w Adwencie „Dzień skupienia”, przygotowany przez kleryków z Warszawskiego Metropolitalnego Seminarium Duchownego. W tym roku prowadzili go klerycy Piotr i Krystian. Przyjechał także diakon Kamil Piaszczak. Przyszedł również ks. Piotr z parafii św. Michała, żeby nas wyspowiadać i wspólnie z diakonem Kamilem odprawić dla nas Mszę św. Diakon Kamil odprawił u nas swoją pierwszą Mszę św. Prymicyjną.