2015-01-12

Przegląd Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda”
W dniu 12 stycznia 2015 r. na terenie Domu Kultury Centrum Łowicka odbył się Przegląd Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda”. Jest to organizowane cyklicznie spotkanie środowiska związanego z pomocą osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Organizatorem tej barwnej, rozśpiewanej, muzycznej imprezy są pracownicy i uczestnicy zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy Warszawskiego Koła PSOUU z ul. Górskiej 7. W tym roku do pomocy w organizacji Przeglądu dołączył Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych w Dzielnicy Bemowo mieszczący się przy ul. Rozłogi 10. Inspiratorem i osobą odpowiedzialną za merytoryczną stronę spotkania był Mariusz Wierzbicki – pracownik ŚDS Górska 7, do którego w tym roku dołączyli koledzy terapeuci z OWiRON Bemowo Panowie Wojciech i Piotr Bartosiak. W tegorocznym Przeglądzie udział wzięły warszawskie i mazowieckie placówki (środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych). Łącznie 12 ośrodków. Z każdej przyjechało 6-8 uczestników zajęć pod opieką swoich terapeutów. Wspólnie śpiewaliśmy przygotowane kolędy i pastorałki. Każda placówka zaprezentowała zebranej publiczności kilka kolęd przygotowanych specjalnie na to spotkanie.
Przegląd zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Dzielnicy Mokotów – Z-ca Burmistrza Dzielnicy Mokotów Monika Gołębiewska-Kozakiewicz oraz Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów Bogdan Piec. Urząd m.st. Warszawy reprezentowała Z-ca Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych Pani Irena Chmiel a Urząd Wojewódzki Z-ca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Pani Lidia Ułanowska. Obecny był również Przewodniczący Warszawskiego Koła PSOUU Krzysztof Marciniak. Każda z placówek biorących udział w spotkaniu, a także zaproszeni goście dostali na pamiątkę „Mokotowskiego Kolędowania” okolicznościową choinkę, wykonanego w ramach pracowni prowadzonych w ŚDS przy ul. Górskiej 7.