2015-05-11

Wyjazd do Muzeum Papiernictwa w Konstancinie
2015.05.11 – W tym dniu grupa uczestników zajęć pod opieką terapeutów Mariusza Wierzbickiego i Adama Krauze pojechała na wycieczkę do Muzeum Papiernictwa w Konstancinie. Razem z nami pojechali też uczestnicy zajęć z ŚDS z ul. Wilczej. Zwiedziliśmy pomieszczenia byłego zakładu, w którym obecnie znajduje się Muzeum. Pan Przewodnik, który oprowadzał nas po zakładzie opowiadał nam o papierze, o jego historii i technologii produkcji. Na koniec każdy z nas mógł zrobić sam własny arkusz papieru czerpanego. Zajęcia w Muzeum były bardzo ciekawe a na pamiątkę dostaliśmy papiery, które sami zrobiliśmy. Po wizycie w Muzeum poszliśmy na wspólny obiad do miejscowej Pizzerii.