2015-06-12

XIV Spartakiada dla osób niepełnosprawnych
w OWiRON na ul. Rozłogi
12.06.2015 – Tego dnia Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ul. Rozłogi, zorganizował już po raz XIV Spartakiadę dla osób niepełnosprawnych. Jak co roku przyjechały na nią warszawskie placówki terapeutyczne. Gości przywitał koncert zespołu „Jeden rytm jeden świat”, który tworzą uczestnicy zajęć z OWiRON. Po oficjalnym powitaniu gości, rozpoczęły się zawody. Organizatorzy przygotowali różne konkurencje sportowe: jeżdżenie na rowerze stacjonarnym, chodzenie po równoważni, rzuty piłką do kosza, strzelanie piłką do bramki, czołganie, skok w dal, rzut piłką lekarską, rzucanie piłeczkami do celu. Były też przygotowane konkurencje testujące sprawność intelektualną: warcaby i zagadki tematyczne. Za wykonane ćwiczenia każdy na ręku miał przybitą pieczątkę. Po zawodach wszyscy zawodnicy zostali zaproszeni na wspólny obiad. Na zakończenie zawodów uczestnicy otrzymali medale i drobne nagrody. Spotkanie zakończyła dyskoteka zorganizowana na boisku, którą muzycznie oprawił zespół Feniks.