2015-11-27

Przegląd Pracowni Stolarskich
2015.11.27 – Tego dnia odbył się u nas zorganizowany przez naszą pracownię stolarską „Przegląd Pracowni Stolarskich”. Do udziału w nim zaprosiliśmy delegacje z dwóch ŚDS-ów z ul. Grochowskiej i Nowogrodzkiej, oraz z OWIRON-u z ul. Rozłogi. W sumie z nami w Przeglądzie wzięły udział cztery drużyny. Każda drużyna miała do wykonania zadanie. W ramach swojej pracowni musieli wykonać skrzynkę na narzędzia. Na początku spotkania każda grupa przedstawiła się, zaprezentowała swoją pracę i opowiedziała jak powstawała ich skrzynka. Przygotowane było też wspólne zadanie dla terapeutów. Musieli oni z przygotowanych elementów w trakcie spotkania wspólnie wykonać podobną skrzyneczkę. W tym czasie p. Mariusz Wierzbicki sprawdzał jaką znajomość narzędzi stolarskich mają uczestnicy z poszczególnych placówek. W trakcie spotkania grupa uczestników z naszej pracowni komputerowej robiła zdjęcia, dokumentując w ten sposób naszą pracę. Na zakończenie pani Dyrektor wręczyła wszystkim drużynom pamiątkowe statuetki i dyplomy, a każdy z uczestników dostał na pamiątkę ołówek stolarski.