2016-01-20

Teatr Baza – III Mokotowskie kolędowanie
W środę, 20 stycznia 2016r., w Teatrze Baza na Mokotowskich Sielcach, odbyło się tradycyjnie już „III Mokotowskie Kolędowanie”. Na imprezę zaproszonych zostało 17 placówek dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną z całej Warszawy (środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej i inne ośrodki wsparcia). W tym roku w organizacji spotkania wsparli nas pracownicy z ŚDS Krajowego Stowarzyszenia „Przyłącz się do nas” w Łubcu. Na nasze zaproszenie odpowiedziało 13 placówek. Do kolędowania przyłączyła się również pani Monika Gołębiewska-Kozakiewicz, Z-ca Burmistrza Dzielnicy Mokotów, oraz zaproszeni goście z warszawskich organizacji pozarządowych. Przy oprawie muzycznej prowadzonej przez terapeutów z obu ŚDS-ów,
z Górskiej i z Łubca, wszyscy pięknie śpiewali kolędy oraz pastorałki. Była też przerwa na słodki poczęstunek i czas na spotkania
z kolegami z innych ośrodków, wspólne rozmowy. Było to kolejne udane spotkanie integrujące naszą warszawską społeczność. Dziękujemy naszym przyjaciołom z Łubca, za to, że zechcieli wspólnie z nami ją zorganizować. Dziękujemy również Teatrowi Baza, za otwarcie dla nas swych gościnnych progów.