2016-04-14

III Mokotowski Turniej Piłkarzyków Stołowych
14.04.2016 – Tego dnia odbył się w naszym Ośrodku III Mokotowski Turniej Piłkarzyków Stołowych. W zawodach brały udział drużyny z 10 placówek: WTZ ul. Deotymy 41, ŚDS ul. Grochowska 259A, WTZ ul. Karolkowa, ŚDS Łubiec, ŚDS ul. Nowogrodzka 75, OWIRON ul. Rozłogi 10, ŚDS ul. Rydygiera 3, ŚDS ul. Suwalska 11, ŚDS ul. Wilcza 9a oraz ŚDS ul. Górska 7. Każda drużyna składała się z dwóch zawodników. Nasz ośrodek reprezentowali Edyta Sołtysiak i Wojciech Kwil. Na spotkanie przybyli również goście specjalni, pani Monika Gołębiewska-Kozakiewicz – zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, pan Bogdan Piec – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Mokotów oraz pan Krzysztof Marciniak – Przewodniczący Warszawskiego Koła PSOUU.
Na początek pani Dyrektor powitała gości i uczestników Turnieju. Głos zabrali również pani Burmistrz i pan Naczelnik. Zawody rozpoczął mecz naszych gości specjalnych. Pierwszy mecz rozegrali między sobą przedstawiciele Urzędu Dzielnicy, pani Burmistrz i pan Naczelnik, a ich przeciwnikami byli pan Przewodniczący i reprezentant terapeutów pan Konrad Siwczak z ŚDS z ul. Grochowskiej. Potem nastąpiło losowanie drużyn, które miały ze sobą grać i w jakiej kolejności. Mecze były rozgrywane na wyrównanym poziomie, a ostatecznie I miejsce zajęła drużyna z WTZ ul. Karolkowa w składzie Jacek Kulesza i Maciej Buza. II miejsce zajęła drużyna z ŚDS ul. Nowogrodzka
w składzie Kamil Trzmiel i Mateusz Klanowski. III miejsce zajęła drużyna z ŚDS ul. Rydygiera w składzie Kamil Baliński i Piotr Sikora.
Po skończonych rozgrywkach wszyscy goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Później nastąpiło uroczyste wręczenie medali
i dyplomów. Zawodników udekorowała pani Dyrektor Zofia Pągowska i podziękowała wszystkim w imieniu organizatorów za przybycie oraz doskonałą zabawę. Goście również dziękowali nam za zaproszenie na imprezę i super atmosferę.