2016-05-20b

I Edycja Festiwalu „Mimstory”
20.05.2016 – Tego dnia grupa teatralna, pod opieką terapeutek Danuty Kaczmarek i Katarzyny Zduńskiej, brała udział w I Edycji Festiwalu „Mimstory” zorganizowanym przez OWiRON z Bemowa. Naszą grupę teatralną tworzyli: Monika Skrodzka, Andrzej Nowak, Marek Iżykowski, Wojtek Kwil, Mikołaj Scholz, i rezerwowo – Katarzyna Kozmana oraz Agnieszka Szymańska. W Festiwalu wzięły udział cztery Placówki. Każda grupa dostała miesiąc wcześniej teksty siedmiu konkursowych wierszy, znanych polskich poetów i do każdego z nich miała przygotować pantomimę. Po losowaniu okazało się, że przypadł nam w udziale wiersz Juliana Tuwima „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”. Występy oceniało specjalne Jury, w skład którego wchodzili twórcy teatru ONI, działającego przy teatrze Kamienica. Na festiwalu otrzymaliśmy wyróżnienie za „Umiejętność utożsamiania się z odgrywaną postacią oraz prawdę sceniczną o byciu kłamczuszkiem”.