2017-03-24

Wyjazd do Michałowic na rekolekcje
Ksiądz Michał Gąsiorowski zaprosił nas do swojej parafii w Michałowicach na rekolekcje. Pojechaliśmy tam 24 marca 2017r. Ks. Michał powitał nas przed kościołem. Poznaliśmy siostrę Marię, która pracuje w parafii. Ksiądz pokazał nam całe otoczenie kościoła, plebanię, dom sióstr. Potem weszliśmy do kościoła głównego. Tam ks. Michał opowiedział nam o nim, pokazał wszystkie ciekawe szczegóły, opowiedział o ołtarzu i jego symbolice. Następnie wzięliśmy udział w Drodze Krzyżowej, podczas której ksiądz wygłosił dla nas naukę rekolekcyjną, po której rozpoczęła się Msza św. Na zakończenie podziękowaliśmy ks. Michałowi za zaproszenie i wręczyliśmy piękny malowany krzyż, który powstał w pracowniach stolarskiej i plastycznej. Bardzo nam się podobały takie wyjazdowe rekolekcje.