2018-06-08

XVII Spartakiada Osób Niepełnosprawnych w OWIRON na Bemowie
8.06.2018 wzięliśmy udział w XVII Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych organizowanej przez OWIRON na Bemowie. Najpierw krótki koncert dał zespół Jeden Rytm Jeden Świat. Po koncercie wszyscy uczestnicy Spartakiady zostali powitani przez Organizatorów i specjalnych gości i zaproszeni do zawodów. Przygotowane były różne konkurencje sportowe : rzut piłką do kosza, rzut piłką lekarską, strzelanie do bramki, turlanie i czołganie po materacach, jazda na rowerku stacjonarnym, chodzenie po równoważni, celowanie piłeczkami do celu. Były też różne gry stolikowe. Kiedy wszystkie konkurencje zostały zaliczone, nastąpiło uroczyste wręczenie medali. Na zakończenie imprezy wszyscy razem z instruktorką ćwiczyli zumbę.