Inne zajęcia

         

Trening porządkowy

Cel: Nabycie i kształtowanie umiejętności samodzielnego dbania o utrzymanie czystości i higieny swojego otoczenia.
    Wyjaśnienie pojęcia „czystość”
    Potrzeba czy konieczność robienia porządku?
    Rodzaje środków czystości
    Sprzęt do dbania o czystość
    Wykorzystywanie środków i sprzętów w praktyce
    Bezpieczeństwo podczas sprzątania
    Kolejne etapy sprzątania w zależności od sprzątanego pomieszczenia
    Zasady efektywnego sprzątania
    Mycie okien
    Dbanie o porządek i otoczenie zewnętrzne

Osoba prowadząca: terapeutka Katarzyna Wątły-Kośka

      

Trening higieniczno-kosmetyczny

Cel: Kształtowanie nawyków i nauka codziennego dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny.

    Określenie pojęcia „higiena” i potrzeb jej stosowania.
    Podstawowe środki i przyrządy czystości oraz ich wykorzystywanie
    Nauka podstawowych czynności higienicznych
    Dbanie o wygląd zewnętrzny
    Wizaż
    Dbanie o włosy
    Dbanie o ręce

Osoba prowadząca: terapeutka Aleksandra Sroka

      

Trening kulinarno-ekonomiczny

Cel: Wypracowanie, rozwijanie i utrzymywanie umiejętności przygotowania prostego i bardziej złożonego posiłku (nacisk położony na samodzielność).

    Higiena i bezpieczeństwo pracy
    Zapoznanie z rodzajami żywności, sposoby jej przechowywania
    Sposoby obróbki danych produktów żywnościowych:
    Zasady zdrowego żywienia
    Elementy praktyczne: poznanie miar (wielkości, wagi, kg., l., szt., rozmiar)
    Nauka czynności praktycznych (gotowanie, pieczenie, smażenie, itd.)
    Nauka segregowania śmieci
    Umiejętność organizowania spotkań okolicznościowych np. urodziny, kawiarenka
    Zapoznanie z kuchniami świata
    Pojęcie pieniądza, skąd mamy pieniądze, nauka wartości poszczególnych nominałów
    Co rozumiemy pod słowem „wydatek”. Nauka planowania wydatków
    Co to jest cena. Orientacja w cenach. Sposoby zapłaty
    Robienie zakupów. Planowanie wydatków i zakupów
    Rodzaje sklepów i usług
    Wybór produktów, pojęcie jakości produktu : nieuszkodzonych, nieprzeterminowanych.
    Prawa konsumenta – podstawy.
    Dokumenty zakupu (paragon, faktura, karta gwarancja)
    Kształtowanie nawyków zachowania się w miejscach publicznych (umiejętność uzyskiwania informacji, normy zachowania się)
    Bezpieczeństwo w sklepach i miejscach publicznych

Osoba prowadząca: terapeuta Krzysztof Tkaczyk

      

Trening opiekuńczo-usprawniający

Cel: zajęcia dla grupy uczestników z głębszym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i sprzężonymi niepełnosprawnościami.

    Zajęcia ruchowe usprawniające dużą i małą motorykę
    Wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej
    Zajęcia z doświadczania świata: rozpoznawanie głosów natury, rozpoznawanie zapachów,
    Spacery i gry na świeżym powietrzu itp.
    Proste zajęcia kulinarne (smaki, zapachy, zabawa produktami, lepienie wałkowanie, produkty sypkie)
    Zajęcia plastyczne, stymulacja zmysłów, barwa, kolory, materiały
    Zajęcia relaksacyjne
    Zajęcia z zakresu muzykoterapii np. granie na instrumentach, ćwiczenia przy muzyce.
    Zajęcia o charakterze dydaktycznym np. znajomość pór roku i dni tygodnia, kolorów, zagadki, rozwiązywanie krzyżówek,
      słuchanie opowiadań, bajek i wierszyków).
    Zajęcia z zakresu higieny osobistej (woda, mydło, mycie rąk)

Osoba prowadząca: terapeutka Katarzyna Zduńska

      

Ponadto prowadzone są:

   • Zajęcia ogrodnicze: prace na terenie ogrodu należącego do ośrodka (grabienie liści, koszenie trawy, sadzenie roślin
      i kwiatów, pielęgnowanie, pielenie, podlewanie, itp.)
   • Zajęcia katechetyczne: spotkania jeden raz w tygodniu z klerykami z Metropolitalnego Seminarium Duchownego
      – towarzyszenie duchowe.
   • Zajęcia popołudniowe: gry i zabawy sportowe, reedukacja, gazetka.
   • Zajęcia muzyczne: wspólne muzykowanie na instrumentach perkusyjnych, śpiew, słuchanie muzyki, itp.
   • Zajęcia teatralne: przygotowywanie przedstawień i inscenizacji teatralnych na różne przeglądy artystyczne.
   • Zajęcia umiejętności społecznych: praca całej społeczności, kształtowanie nawyków poprawnego zachowania,
      współpracy, planowanie wspólnych wyjść, zasad zachowania na terenie ośrodka, obycia społecznego.

Fotogaleria – Zajęcia terapeutyczne