Treningi

         

Trening funkcjonowania w codziennym życiu realizowany w formie:

    1. Treningu kosmetyczno-higienicznego – Osoba prowadząca: terapeutka Aleksandra Sroka
    Cel:
Kształtowanie nawyków i nauka codziennego dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny. Ma on za zadanie wyrobić w Uczestnikach nawyk oraz umiejętność regularnego dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny.
        • określenie pojęcia „higiena” ,uświadomienie wpływu higieny na zdrowie człowieka oraz naukę i utrwalenie zachowań prozdrowotnych.
        • rodzaje środków higienicznych ich rozpoznawanie, przeznaczenie i stosowanie
        • nauka umiejętności prawidłowego mycia poszczególnych części ciała
        • dbanie o włosy, czesanie, upinanie, pielęgnacja, stosowanie kosmetyków
        • mycie zębów, higiena jamy ustnej, stomatologia
        • nauka dbania o ręce, samodzielnego czyszczenia i obcinania paznokci, golenia oraz odpowiedniego depilowania poszczególnych części ciała
        • kształtowanie nawyku mycia rąk przed i po posiłku czy po skorzystaniu z toalety
        • nauka korzystania z przyborów toaletowych oraz urządzeń sanitarnych, zastosowania i prawidłowego dozowania produktów kosmetycznych służących zachowaniu higieny osobistej
        • nauka składania ubrań, wieszania na wieszaki, zapinania guzików, suwaków, wiązanie butów
        • nauka dobierania stroju pod względem koloru, wzoru i faktury, adekwatnie do pogody i okoliczności, dopasowanie go do figury

    2. Treningu porządkowego – Osoba prowadząca: terapeutka Małgorzata Kubera
    Cel:
Nabycie i kształtowanie umiejętności samodzielnego dbania o utrzymanie czystości i higieny swojego otoczenia.
        • wyjaśnienie pojęcia „czystość”, potrzeba czy konieczność robienia porządku?
        • nauka obsługi sprzętów AGD, pralki automatycznej, żelazka, odkurzacza oraz zasad bezpieczeństwa podczas ich użytkowania
        • naukę takich czynności jak pranie ręczne, sortowanie i przygotowanie odzieży do prania, suszenie i rozwieszanie tkanin, składanie bielizny oraz układanie i wieszanie odzieży w szafkach.
        • rodzaje środków czystości, umiejętności prawidłowego ich dozowania i wykorzystywania środków chemicznych do utrzymywania czystości zgodnie z ich przeznaczeniem.
        • nauka bezpiecznego korzystania ze sprzętów
        • wykorzystywanie środków i sprzętów w praktyce
        • kolejne etapy sprzątania w zależności od sprzątanego pomieszczenia
        • zasady efektywnego sprzątania
        • mycie okien, podłóg mopem, zamiatanie, ścieranie kurzy
        • dbanie o porządek w swoich rzeczach osobistych oraz otoczeniu zewnętrznym
        • nauka segregowania śmieci, recykling
        • prace porządkowe w ogrodzie

    3. Treningu ekonomicznego-kulinarnego – Osoba prowadząca: terapeuta Krzysztof Tkaczyk
    Cel:
Nauka umiejętności kulinarnych, przyrządzania prostych i bardziej urozmaiconych posiłków z zachowaniem higieny; poznawanie tradycyjnych potraw, pochodzących z kuchni różnych narodów. Nauka planowania i robienia zakupów.
        • nauka czynności praktycznych (krojenie, obieranie, gotowanie, pieczenie, smażenie, itd.)
        • nabywanie wiedzy o podstawowych grupach produktów żywieniowych i sposobach ich obróbki
        • nauka przygotowywania różnego rodzaju posiłków
        • zasady zdrowego odżywiania, pojęcie słowa „dieta”
        • poznawanie różnych przepisów kulinarnych i wdrażanie do samodzielnego korzystania z nich ( instrukcje – obrazkowo- słowne, gotowe przepisy z różnych źródeł – internatu, prasy, książek kucharskich , przekazu słownego).
        • poznanie miar wielkości, waga, kg., litr., szt., rozmiar
        • zapoznanie z rodzajami żywności oraz sposobem ich przechowywania
        • nauka nakrywania do stołu, organizowania spotkań okolicznościowych np. urodziny, kawiarenka
        • zapoznanie z kuchniami świata, potrawami regionalnymi,
        • środki płatnicze (rodzaje), skąd mamy pieniądze, nauka wartości poszczególnych nominałów. dokumenty zakupu (paragon, faktura, karta gwarancja)
        • co rozumiemy pod słowem „wydatek”, nauka planowania wydatków, pojęcie „ceny” orientacja w cenach, budżet
        • zakupy, planowanie wydatków i zakupów, lista zakupów, rodzaje sklepów i usług, wybór produktów, pojęcie jakości produktu : nieuszkodzonych, nieprzeterminowanych.
        • kształtowanie nawyków zachowania się w miejscach publicznych (umiejętność uzyskiwania informacji, zadawania pytań)
        • bezpieczeństwo w sklepach i miejscach publicznych
        • higiena i bezpieczeństwo pracy w kuchni
        • poznanie rodzajów i nauka obsługi urządzeń AGD używanych w kuchni

    4. Treningu umiejętności praktycznych (realizowany na bazie pracowni terapeutycznych)
    Cel:
nauka umiejętności praktycznych potrzebnych w codziennym funkcjonowaniu, poprawa małej motoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej, manualności, rozwijanie zdolności artystycznych i pasji.
        • stolarska (praca w drewnie, rzeźba, modelarstwo),
        • plastyczna (malarstwo, rysunek, grafika oraz różnorodne techniki plastyczne),
        • ceramiczna( praca w glinie i różnych materiałach plastycznych, tworzenie rzeczy użytkowych)
        • materiałowa (nauka prostego szycia, haftu, tkania, makramy),
        • komputerowa ( nauka pracy w komputerze, Internet, gry, itp.)

    5. Treningu opiekuńczo-usprawniającego – Osoba prowadząca: terapeutka Katarzyna Zduńska
    Cel:
zajęcia dla grupy uczestników z głębszym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i sprzężonymi niepełnosprawnościami.
        • zajęcia ruchowe usprawniające dużą i małą motorykę
        • wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej
        • zajęcia z doświadczania świata: rozpoznawanie głosów natury, rozpoznawanie zapachów,
        • spacery i gry na świeżym powietrzu itp.
        • proste zajęcia kulinarne (smaki, zapachy, zabawa produktami, lepienie wałkowanie,
produkty sypkie)
        • zajęcia plastyczne, stymulacja zmysłów, barwa, kolory, materiały
        • zajęcia relaksacyjne z zakresu muzykoterapii np. granie na instrumentach, ćwiczenia przy muzyce.
        • zajęcia o charakterze dydaktycznym np. znajomość pór roku i dni tygodnia, kolorów,
zagadki, rozwiązywanie krzyżówek, słuchanie opowiadań, bajek i wierszyków).
        • zajęcia z zakresu higieny osobistej (woda, mydło, mycie rąk)
        • zajęcia z zakresu Hortiterapia (sianie nasion, przesadzanie kwiatów, obserwacja wschodzących roślin, itp.)

Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów realizowany poprzez:

    1. Kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami i innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, urzędach, instytucjach kultury
Cel:
nauka nawiązywania pozytywnych kontaktów z innymi osobami oraz relacji społecznych. samodzielności, zasad współżycia w społeczeństwie
        • kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami i innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, urzędach, instytucjach kultury, spotkaniach towarzyskich, itp
        • naukę umiejętności społecznych i szkolnych–reedukacja

    2. Trening umiejętności społecznych i szkolnych–reedukacja – Osoba prowadząca: Adam Krauze
Cel:
podtrzymywanie nabytych umiejętności szkolnych
        • reedukacja: podtrzymywanie umiejętności pisania i czytania, znajomości liter, tworzenia zdań
        • rozwijanie nowych umiejętności poprzez różne techniki uczenia z wykorzystaniem zasobów Internetu

    3. Trening umiejętności komunikacyjnych- prowadzą wszyscy terapeuci i asystent OzN
Cel:
nauka i rozwijanie różnych sposobów komunikowania się z otoczeniem w sposób werbalny i pozawerbalny
        • poznawanie zagadnień związanych z komunikacją interpersonalną.
        • zdobywanie wiedzy na temat tego, jak w sposób otwarty i kulturalny prowadzić konwersację, jak nawiązywać i podtrzymywać rozmowę
        • ćwiczenie umiejętności prowadzenia rozmowy
        • ćwiczenia mowy wyraźnej
        • wzbogacanie słownictwa
        • zachęcanie i wdrażanie do samodzielnych wypowiedzi – wypowiadanie próśb, życzeń, pytań, własnej opinii
W tym trening specjalistyczny dla osób z problemami w porozumiewaniu się werbalnym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów komunikowania się – Osoba prowadząca: terapeutka Aleksandra Sroka

Trening umiejętności spędzania wolnego czasu realizowany w formie : prowadzą wszyscy terapeuci i asystent OzN

        • Treningu rozwijania zainteresowań literaturą audycjami radiowymi lub telewizyjnymi
        • Treningu rozwijania zainteresowań Internetem
        • Udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych
Cel:
zachęcanie do aktywnego udziału w imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, uczenie umiejętnego korzystania ze środków masowego przekazu, rozwijanie indywidualnych zainteresowań oraz pasji życiowych.
        • rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi lub telewizyjnymi, Internetem
        • udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych
        • pokazy filmów
        • wycieczki, spacery, rekreacja
        • rozwijanie indywidualnych pasji i zainteresowań