2014-05-29

I Mokotowski Turniej Piłkarzyków Stołowych
W dniu 29 maja 2014r. w naszym ośrodku odbył się I Mokotowski Turniej Piłkarzyków Stołowych. Patronat nad nim objął Zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów Pan Piotr Boresowicz. Gośćmi specjalnymi byli Pan Bogdan Piec – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy oraz Pan Krzysztof Marciniak – Przewodniczący Warszawskiego Koła PSOUU. W Turnieju wzięło udział 10 drużyn z warszawskich placówek dla osób niepełnosprawnych: ŚDS ul. Grochowska, ŚDS ul. Wilcza, ŚDS ul. Rydygiera, ŚDS ul. Kubickiego, ŚDS ul. Nowogrodzka, ŚDS ul. Suwalska, ŚDS ul. Górska, WTZ ul. Deotymy, WTZ ul. Karolkowa, OWiRON ul. Rozłogi. Zaproszonych gości przywitali: Pani Dyrektor Zofia Pągowska i Pan Burmistrza Piotr Boresowicz. Pierwszy mecz rozegrali nasi goście specjalni. Pan Burmistrz Piotr Boresowicz z Panem Naczelnikiem Bogdanem Piecem zagrali przeciwko Panu Przewodniczącemu Krzysztofowi Marciniakowi i Terapeucie z ŚDS Suwalska, Panu Maciejowi Miecznikowskiemu. Mecz wygrała drużyna reprezentująca Urząd Dzielnicy Mokotów – Pan Burmistrz i Pan Naczelnik. Po tym zaciętym meczu nastąpiły rozgrywki turniejowe zaproszonych ośrodków. Goście specjalni dokonali losowania drużyn. Walka była bardzo wyrównana i zacięta. Towarzyszył jej doping kibiców obserwujących zmagania drużyn. Po rozegraniu wszystkich meczy, nastąpił wielki finał. Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła drużyna z WTZ ul. Karolkowej w składzie Maciej Buza i Jacek Kulesza, drugie drużyna z OWiRON ul. Rozłogi w składzie Adam Bielecki i Krzysztof Głuszczyński, trzecie drużyna z WTZ ul. Deotymy w składzie Mateusz Gołębiowski i Michał Grzesiak. Po zakończonych rozgrywkach drużyna, która zajęła pierwsze miejsce zagrała mecz z Panem Burmistrzem i Panem Naczelnikiem. Na koniec Turnieju wygranym drużynom wręczone zostały medale, dyplomy, nagrody i statuetki pamiątkowe. Po zakończonych zawodach gospodarze zaprosili wszystkich na zasłużony słodki poczęstunek. To było bardzo udane sportowe spotkanie, integrujące naszą społeczność.