Komputerowa

PRACOWNIA KOMPUTEROWA
Terapeuta prowadzący zajęcia – Adam Krauze
   Pracownia komputerowa to najmłodsze dziecko wśród pracowni naszego Domu. Powstała w grudniu 2012 r. Pieniądze na jej wyposażenie otrzymaliśmy w ramach procesu standaryzacji Mazowieckich ŚDS-ów. Pracownia otworzyła swe podwoje w styczniu 2013 r. Została wyposażona w cztery stanowiska komputerowe dla uczestników oraz stanowisko dla prowadzącego zajęcia. Wszystkie komputery mają dostęp do Internetu. Są połączone w sieć, co daje np. możliwość korzystania z drukarki sieciowej bezpośrednio z każdego komputera. Dodatkowo wszystkie komputery w pracowni zostały wyposażone w kamery internetowe oraz słuchawki. Bardzo ważnym elementem pracowni jest rzutnik, dzięki któremu uczestnicy zajęć mają możliwość śledzenia wszystkich czynności wykonywanych na monitorze prowadzącego zajęcia. Monitor ten spełnia jeszcze jedno zadanie, jest połączony z telewizorem, który znajduje się w przyległej do pracowni sali telewizyjnej. Takie połączenie daje uczestnikom wiele możliwości m.in. występowania przed kamerą czy możliwość zaprezentowania projektów tworzonych w trakcie zajęć.   

Uczestnicy zajęć są podzieleni na kilka grup w zależności od stopnia umiejętności. Tematyka zajęć obejmuje m.in. naukę:
   • podstaw obsługi komputera
   • programów graficznych
   • posługiwania się Internetem
   • obsługi programu Microsoft Word oraz Microsoft PowerPoint
   • obsługi programu Microsoft Excel oraz Microsoft Access

Pracownia wykorzystuje także oprogramowanie napisane przez prowadzącego zajęcia. Są to proste gry testowe, które umożliwiają rozwijanie umiejętności z zakresu koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz naukę pisania tekstu. Powyższe oprogramowanie daje możliwość gromadzenie wszystkich wyników na komputerze głównym, a to z kolei pozwala ocenić poziom umiejętności i śledzić postępy w nauce.

Prócz wiedzy komputerowej uczestnicy mogą zdobyć także umiejętności posługiwania się aparatem cyfrowym. Część fotografii wykonanych w trakcie tych ćwiczeń będzie sukcesywnie prezentowana na naszej stronie internetowej.

Fotogaleria zawiera 20 zdjęć, na których przedstawiona jest pracownia komputerowa od fazy tworzenia do chwili obecnej.