Dokumenty ŚDS

STATUT

Środowiskowego Domu Samopomocy
Warszawskiej Fundacji na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
POSTAW NA NAS
00-740 Warszawa ul. Górska 7

Otwórz Statut
REGULAMIN

Środowiskowego Domu Samopomocy
Warszawskiej Fundacji na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
POSTAW NA NAS
00-740 Warszawa ul. Górska 7

Otwórz Regulamin
PROGRAM DZIAŁALNOŚCI

Środowiskowego Domu Samopomocy
Warszawskiej Fundacji na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
POSTAW NA NAS
00-740 Warszawa ul. Górska 7

Otwórz Program


Powyższe dokumenty stanowią własność Środowiskowego Domu Samopomocy. Ko­piowa­nie, bądź wy­korzys­ty­wanie całości lub ich frag­mentów jest ZABRONIONE!!!