Plastyczna

PRACOWNIA PLASTYCZNA
Terapeutka prowadząca zajęcia – Aleksandra Sroka
   W pracowni plastycznej odbywają się zajęcia prowadzone różnorodną techniką taką jak malarstwo, rysunek, lepienie, collage, metaloplastyka, papieroplastyka, decopuaqe, rzeźba z masy papierowej i plastycznej. Celem zajęć plastycznych jest rozwijanie wrażliwości twórczej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy doskonalą w trakcie zajęć swoją sprawność manualną, myślenie abstrakcyjne, spostrzegawczość, wrażliwość, co ma wpływ na ich rozwój emocjonalny oraz intelektualny. Wykonujemy również z bogatej kolekcji elementów biżuterię, elementy ozdobne, wire wrapping. Pracujemy w różnorodnych materiałach takich jak farby, plastelina, modelina, masa papierowa i plastyczna, gazety, krepina itp. Osoby zapoznają się z nowymi technikami oraz doskonalą już poznane. Przebywając w pracowni uczą się współpracy, wspólnego tworzenia, czerpania z własnych doświadczeń.
W ramach pracowni są organizowane wyjścia na wystawy, do muzeów, galerii, happeningi. Zajęcia odbywają się również w plenerze, gdzie mamy możliwość doświadczać wszystkich darów natury.
Galeria zawiera 12 zdjęć, na których przedstawiona jest pracownia plastyczna.