Dokumenty do pobrania

Karta rejestracyjna uczestnika zajęć – Plik PDF
Pobierz Kartę rejestracyjną


Klauzula informacyjna – Plik PDF
Pobierz Klauzulę informacyjną


Opinia lekarza Psychiatry – Plik PDF
Pobierz Opinię Psychiatry


Opinia lekarza Internisty – Plik PDF
Pobierz Opinię Internisty


Opinia Psychologa – Plik PDF
Pobierz Opinię Psychologa


Opinia Neurologa – Plik PDF
Pobierz Opinię Neurologa


Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku – Plik PDF
Pobierz Oświadczenie o wyrażeniu zgody


Podanie o przyjęcie do ŚDS – Plik PDF
Pobierz Podanie o przyjęcie