Nasz Ośrodek

   Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Górskiej 7 jest placówką prowadzącą swoją działalność od 13.12.1999 r. Utworzony w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy, w jego strukturze działał do września 2012 r. W wyniku standaryzacji mazowieckich ŚDS-ów przeprowadzonej przez Wojewodę Mazowieckiego został wyłączony ze struktur pomocy społecznej. Od października 2012r. do grudnia 2017r. Placówkę prowadziło Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Od stycznia 2018 prowadzenie Ośrodka przejęła Warszawska Fundacja na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną POSTAW NA NAS.
Jest to placówka typu B
, do której na codzienne zajęcia o charakterze terapii społecznej uczęszcza 30 osobowa grupa osób z niepełnosprawnością intelektualną. W większości są to mieszkańcy dzielnicy Mokotów. Tylko 6 osób jest spoza tej dzielnicy Placówka jest formą opieki środowiskowej o charakterze pobytu dziennego. Obejmuje stałą pomocą terapeutyczną osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Jej głównym zadaniem jest rehabilitacja społeczna realizowana poprzez zajęcia grupowe i indywidualne mające na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, a także ogólne usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu.
Dom działa 5 dni w tygodniu od godz. 8.00 do godz. 16.00. Cele i zadania placówki:
   • ogólne usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (samoobsługa)
   • rozwój umiejętności społecznych potrzebnych do życia w otwartym środowisku,
   • opanowanie czynności przysposabiających do pracy,
   • przygotowanie do życia w społeczeństwie,
   • usprawnianie sposobu komunikowania się z otoczeniem,
   • rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej
      bądź szkolenia zawodowego,
   • rozwijanie umiejętności niezbędnych do usamodzielnienia w formie korzystania z mieszkań chronionych,
   • wsparcie rodzin uczestników zajęć, tworzenie sieci wzajemnej pomocy. Zajęcia w ŚDS prowadzone są na bazie pracowni terapeutycznych:
   • ceramiczna (praca w glinie i materiałach plastycznych),
   • stolarska (praca w drewnie, rzeźba, modelarstwo),
   • plastyczna (malarstwo, rysunek, grafika oraz różnorodne techniki plastyczne),
   • materiałowa (nauka prostego szycia, haftu, tkania, makramy),
   • kulinarna (nauka przygotowania prostych posiłków, gotowanie, pieczenie, sprzątanie),
   • komputerowa
   • umiejętności społecznych.
Wszystkie pracownie wyposażone są w podstawowy sprzęt do terapii, co ułatwia profesjonalną naukę stolarstwa, rzeźby, ceramiki, metaloplastyki, haftu, tkactwa, szycia, pracy z komputerem, itd. Nauka w pracowniach wpływa na rozwój manualny, poprawia ogólną kondycję, uczy koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzmacnia motorykę, uczy samodzielności. Zajęcia katechetyczne
Prowadzone są w ramach naszego domu od 7 lat przez kleryków z Warszawskiego Metropolitalnego Seminarium Duchownego. Jest to rodzaj towarzyszenia duchowego, budowania wspólnoty, wzajemnego uczenia się towarzyszenia osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu, prowadzą je na zmianę dwaj klerycy. Organizowane też są msze i okolicznościowe spotkania świąteczne, na które przychodzą do nas księża z Seminarium.
Nasi uczestnicy zajęć i ich rodziny zapraszane też są na różnego rodzaju spotkania w siedzibie seminarium na ul. Krakowskie Przedmieście. Bogata i różnorodna oferta terapeutyczna DOMU daje możliwość wieloprofilowego usprawniania każdego z uczestników zajęć.
W ramach poszczególnych pracowni tworzą oni piękne prace, które prezentowane są na różnych przeglądach twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. Bardzo ważnym aspektem pracy jest rozwijanie samodzielności uczestników zajęć, wspieranie ich dorosłości, aktywne włączenie w życie lokalnej społeczności.
Staramy się poprzez naszą codzienną pracę, by nabywali oni umiejętności potrzebne im do życia w otwartym środowisku.
Nasz Dom działa aktywnie w:
   • Partnerstwie dla Mokotowa – sekcja Moje Sielce
   • Mazowieckim Forum Środowiskowych Domów Samopomocy
   • Warszawskim Forum Inicjatyw na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Przez 7 lat organizowaliśmy Mazowieckie Spotkania Pracowni Terapeutycznych ŚDS:
   • Pracownie kulinarne „Gdzie kucharek sześć”
   • Pracownie ceramiczne „Nie święci garnki lepią”
   • Pracownie stolarskie „Gdzie drwa rąbią”
   • Pracownie krawieckie „Tańcowała igła z nitką”
   • Pracownie plastyczne „Spotkania z Afryką”
   • Pracownie społeczne „Jak przygoda to tylko w Warszawie”
   • Pracownie społeczne „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom”
Udział w nich brały ŚDS-y z woj. Mazowieckiego, w każdym ze spotkań ok. 250-300 osób   

   „DOM” realizując zadania zlecone przez Wojewodę jest wieloprofilową formą środowiskowej pomocy, ukierunkowaną na osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Bardzo ważny jest również lokalny charakter, pozwalający na stworzenie w ramach dzielnicy Mokotów, kompleksowej opieki nad tą grupą osób.