2019-01-28

Centrum Kultury ŁOWICKA – Wernisaż prac uczestników
28 stycznia 2019 grupy z pracowni ceramicznej oraz pracowni haftu i szycia pojechały na wycieczkę do Centrum Kultury ŁOWICKA. Oglądaliśmy wernisaż prac uczestników zajęć z innych ośrodków. Wystawa powstała w ramach I Przeglądu Twórczości Dorosłych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Były tam również prace artystów z naszego Domu.